CZ-BIO-003

BIO Certifikace

Obhájili jsme certifikaci našeho ekologického provozu a nově získali osvědčení BIO pro naše suroviny k výrobě preparátu Floristen i vybrané výrobky z Třezalky tečkované. Doplněk stravy Floristen kromě vody a minimální koncentraci konzervantu obsahuje jen metabolity získané z Třezalky tečkované.

Projekt testování

Účastníci programu testování vlivu doplňků stravy na lidský organizmus s využitím nositelné elektroniky musejí být pod neustálým dohledem lékaře.

S využitím nové technologie nám jde o porovnání získaných datových setů, jako podklady pro "in silico" testování jednotlivých komponent i komplexů látek a jejich vlivů.

AI (jazykový model) - v.01

Pomocí Azure AI Vision jsme zpracovali první část dat z historického archivu a moderních poznatků k preparátům RTN. Získaná data jsme využili k vytvoření indexů pro jazykový model GPT a Registrovaní členové studie Demokratizace vývoje a využití přírodních doplňků stravy se mohou snadno zeptat na to co je zajímá. Odkaz získáte po schválení registrace. https://forms.office.com/r/mUTAkhAcME

Rozhovor s ChatGPT-4 o RTN

Sedím v elegantní kavárně s Bobem Rakušanem, synem farmaceuta Bohumíra Rakušana, který stál u zrodu programu RTN. Mým úkolem je napsat článek o historii programu RTN a jeho současném využití v praxi. Bob s nadšením sdílí své vzpomínky a odkaz svého otce, zatímco já pečlivě zapisuji jeho slova.

Spolupráce s RTN Therapeutics

Využitím výstupů z výzkumu a vývoje EkoRTN je pověřená samostatná společnost RTN Therapeutics, která je organizátorem privátní studie využití doplňků stravy RTN při léčbě různých degenerativních chorob.

Pomůžete nám?

Chceme využít váš nositelný hardware ke sběru informací pro individuální návrh řešení zdravotního stavu (pohybové aktivity a metriky jednotlivých čidel) spolu s užíváním doplňků stravy RTN. 

Approved by Eko

Zajišťujeme pro potřeby výzkumu a vývoje individuální výrobu nebo licencovanou výrobu ve výrobním závodě partnera s certifikátem "Approved by Eko", při splnění požadavků na kvalitu vstupní suroviny, v celém procesu výroby, a při dodržení originálních výrobních postupů Eko, splňujících požadavky na správnou výrobní praxi.

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 © 2018 - 2022 EkoRTN s.r.o. |  provozuje Evymo s.r.o.