Retisin

Podstatou preparátu je sodná sůl komplexního barviva, odlišného od porfyrinových barviv, oligopeptidy, aminokyseliny, nukleotidy. 

Příprava Retisinu probíhá specifickým způsobem ze sušené hovězí krve postupným získávání látek za dlouhodobého působení alkoholu. Výsledná sraženina se po vyčištění konzervuje a následně ředí pro zajištění optimální koncentrace zásobního roztoku pro další výrobu.

EkoRTN s.r.o., Rychlý kontakt: +420723940666, Ocelářská 1065/13, Praha 19000

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

překládáno za pomoci Microsoft AI