Retisin®

Retisin obsahuje fragmenty nukleárních, membránových, cytoplasmických i extracelulárních proteinů. Zastoupené jsou tzv. volné aminokyseliny nevázané v proteinech, které mohou sloužit jako stavební kameny pro další syntézu proteinů, či plnit signální funkci. Obsahuje množství nukleotidů, které mohou fungovat jako zdroj energie, či signální molekuly. Komplex tak působí jako podpůrná dávka dietárních nukleotidů, oligopeptidů, esenciálních aminokyselin a stopových prvků tělu vlastních. 

Sušina extraktu je rozpuštěná ve vodě. 

Neobsahuje alkohol. 

Uchovávat v chladu a temnu
Není určeno k prodeji

Retisin®
   0,1mg/ml (30ml - 1oz),
   0,5mg/ml (2ml)

380mg/ml (250ml) - Retisin, Retisin Forte, zásobní roztok; sušina (10g) - Retisin S, Retisin Special, určeno pro další zpracování; extrakt (500ml) - Retisin T, určeno pro další zpracování; sušená krev (1000g) - Retisin R, určeno pro další zpracování

Retisin

Retisin je ethanolický extrakt z hovězí krve. V celé délce byly identifikovány defensiny, které exprimují značnou antimikrobiální aktivitu. 

Další kompletně extrahovaný protein je apoliprotein C III, jež se v živé soustavě podílí na udržení homeostázy triglyceridů. 

Jako poslední byl v plné sekvenci objeven tzv. basal body orientation factor, který se podílí na vnímání směru a polohy buněk v krevním řečišti.

Nejvíce zastoupen je adenosin monofosfát (AMP), dále pak cytidine monofosfát (CMP), Inosine monofosfát (IMP), guanosine monofosfát (GMP) a uridinemonofosfát (UMP).

Podporuje využití aerobního metabolismu, poskytováním ATP – energetického mediátoru tohoto metabolismu. Z tohoto důvodu může být úspěšný v léčbě zvrácením tzv. Warburgova efektu. 

Můžeme podpořit pozorování týmu RTN, že v případě onemocnění, u kterého dochází ke „stahování“ glukózy z krve, jež je poté využita k anaerobní glykolýze, je nemocný  fyzicky i psychicky vyčerpán a dodáním produktů aerobního metabolismu, které by jinak vznikly oxidací glukózy se uživatel cítí lépe, ač má pořád nízké hladiny glukozy v krvi, díky energii v podobě nukleotidů nesoucích velké množství chemické energie, které jsou používány jako energetický mediátor. Takto funguje nejlépe v menších ale pravidelných dávkách.

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 © 2018 - 2022 EkoRTN s.r.o. |  provozuje Evymo s.r.o.