Upozornění

Nejsme zdravotní poradci. Informace, které jsme shromáždili, sdílíme pro usnadnění orientace v problematice. Přistupujte k nim kriticky. Rozhodnete-li se na základě našich článků jednat, činíte tak na vlastní zodpovědnost. Užíváním, tzn. vstupem na stránky pro odbornou veřejnost EkoRTN.com (dále jen "stránky") uzavíráte Dohodu o užívání stránek pro odborníky dle platných podmínek registrace uživatele a potvrzujete, že jste odborník ve zdravotnictví nebo obeznámená osoba v souladu s Veřejným obchodními podmínkami.

EkoRTN s.r.o., Rychlý kontakt: +420723940666, Ocelářská 1065/13, Praha 19000

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

překládáno za pomoci Microsoft AI