Založení firmy Eko

PhMr. Emanuel Kolář zakládá firmu EKO, chemická laboratoř v roce 1919 ve dvou sklepních místnostech v Mánesově ulici na Vinohradech. Firma má pět zaměstnanců a zaměřuje se na vlastní výrobu zubní pasty Ekodent a zubních amalgámů. Autorem receptur je společník firmy Prof. Dr. Jindřich Křepelka. Po roce existence firmy v roce 1920 a návratu Jindřicha Křepelky ze studijní cesty, během které působil také jako asistent prof. Theodora Williama Richardse na Universitě Cambridge, se firma začíná specializovat na výrobu farmaceutických preparátů.

V roce 1922 se z chemické laboratoře stává "Chemicko-farmaceutická továrna EKO, PhMr. Emanuel Kolář". 

EKO patří mezi firmy s nejpokrokovějším vedením. Zakladatel, PhMr. Emanuel Kolář, magistr farmacie, stojí za vznikem farmaceutické sekce výrobců léčivých specialit v Československé republice, jako člen jejího přípravného i stálého pracovního výboru. Sekce, která se věnuje zejména profesionalizaci lékárenské výroby a všeobecné propagaci místních podnikatelů, řeší také otázky výše distribuční marže výrobků i další podmínky prodeje v lékárnách. Byl také navržen na pozici člena devizové komise pod patronátem ministerstva zdravotnictví. Jindřich Křepelka je v roce 1925 jmenován mimořádným profesorem Přírodovědecké fakulty UK a pověřen vybudováním samostatného ústavu pro anorganickou a soudní chemii.

Rychlý růst firmy umožňuje i přesun do vlastních prostor. Nabídka na vstup nového společníka, pana Kapouna, umožňuje získat potřebný kapitál na investice ve výši 300.000 Kč, za které se kupuje pozemek ve vnitrobloku Dobrovského 6 (dnešní Uruguayská 6) na Praze 12. V roce 1928 budujeme nejprve dvoupatrovou budovu a později k ní přistavujeme ještě přízemní halu. 

V roce 1931 je jmenován Prof. Dr. Jindřich Křepelka stálým profesorem Přírodovědecké fakulty UK kde se seznamuje se s mladým magistrem farmacie, kterému později přenechá svůj podíl ve firmě.


Děkujeme za pomoc s pátráním a poskytnutí materiálů Českému farmaceutickému muzeu Kuks 

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 © 2018 - 2022 EkoRTN s.r.o. |  provozuje Evymo s.r.o.