RNDr. PhMr. Bohumír rakušan

Po absolvování gymnázia se mou alma-mater stala 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, kde jsem po smrti otce a složení první rigorózní zkoušky studia přerušil a věnoval se rodinnému hospodářství na statku ve Včelním Hrádku. 

Hospodářství jsme o čtyři roky později prodali a přestěhovali se natrvalo do Prahy a Lékárna u Zlatého Hada byla místo, kde jsem nastoupil do na povinnou dvouletou praxi. Po  návratu na univerzitu jsem přestoupil z Lékařské fakulty na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, oženil jsem se a získal titul magistr farmacie. 

V ústavu Prof. Dr. Jindřicha Křepelky jsem pokračoval v dalším studiu a podal dizertační práci s názvem “Stanovení volumetrického množství arsenu pro soudní účely”. Jako asistent prof. PhDr. PhMr. Eduarda Skarnitzla jsem publikoval práci v časopisu Československého Lékárnictva s názvem ‘’Poznávání kůry boxus sempervirens’ a o “Stanovení arsenu v solutio arsen. Foweri.”. Obdržel jsem titul doktor přírodních věd.

Podnikání ve farmacii
Ke konci působení na univerzitě jsem začal podnikat ve výrobě lékárnických přípravků. Koncese k výrobě jedů, látek a preparátů, které jsou určeny k použití jako léky, na výrobu a prodej ve velkém mi byla udělena pro provoz v domě mého tchána na adrese Pařížská 22 v Praze, kde jsme vyráběli vlastní přípravky až do doby, než jsem se stal společníkem ve firmě  Eko, PhMr. Emanuela Koláře a prof. Jindřicha Křepelky.

Mezi mé profesory na univerzitě patřili významná jména Československého lékařství a farmacie, MUDr. Jan Janošík, Dr. Čeněk Strouhal, MUDr. MVDr. h.c. Edward Babák, MUDr. Emanuel Formánek, MUDr. Otakar Srdínko, MUDr. František Mareš, MUDr. Jaroslav Hlava, MUDr. Rudolf Kimla, MUDr. Kamil J. Lhoták, MUDr. Jiří Syllaba, DrSc., MUDr. Bohumil Eiselt, MUDr. Bohumil Prusík, MUDr. František Šamberger, MUDr. Otakar Kukula, MUDr. MUDr. Jan Deyl, MUDr. Karel Kuffner, MUDr. Matěj Pěšina, MUDr. Josef Císler, MUDr. Josef Pelnář, MUDr. Vladimír Slavík, Doc. Josef Hepner, Václav Posejpal, August Žáček, Jindřich Křepelka, Kořínek, Novák, Karel Domin, Bohumil Němec, Plzák, Oldřich Tomíček, Jan Stanislav Šterba-Bohm, Velich, Eduard Skarnitzl, Doc.Bureš, Doc.Sládek a v neposlední řadě Jaroslav Heyrovský.

milovník opery a baletu, amatérský houslista a zpěvák, vášnivý sportovní rybář, tenista, golfista a lyžař

Program RTN
Po smrti mého bratra Jana na leukémii jsem se rozhodl naplno věnovat boji proti rakovině. Za peníze manželčiny rodiny jsme koupili celý firemní podíl a vznikla nová firma Eko, chemicko-farmaceutická továrna Dr. Mr. Bohumír Rakušan a spol. (V.O.S.). Rozšířili jsme výrobu o nové generické i vlastní přípravky a s pomocí kolegů a známých z mého působení na univerzitě jsem při naší továrně vytvořil tým RTN, který zkoumal možnosti léčby tkáňovými preparáty, na základě inspirace z východoasijské medicíny. Cílem bylo získat látky, které mohou ovlivnit rakovinnou tkáň, zastavit její bujení nebo ji eliminovat, aniž by při tom byla zdravá tkáň poškozena.

Byl jsem zvolený místopředseda svazu průmyslu, sekce farmacie a později působil jako předseda zakládajícího výboru farmaceutického družstva Unifa. Své odborné znalosti jsem dále prohluboval a účastnil se řady zahraničních farmaceutických kongresů po Evropě. Preparáty RTN jsme úspěšně klinicky testovali více než dva roky, když naši firmu znárodnili. Byl jsem spoluautorem protestního memoranda výrobců léčiv ministrovi zdravotnictví. K ničemu to nebylo. Hospodářská skupina chemického průmyslu 70, z Československých chemických závodů, s.p., nás přeřadila rovnou pod Spojené Farmaceutické Závody, n.p., k předchozím čtrnácti společnostem, které ukradli o pár let dříve. 

Eko, chemicko-farmaceutická továrna Dr. Mr. Bohumír Rakušan a spol. se tak stala po znárodnění vyvlastněním Závod 15 EKO národního podniku SPOFA. Díky věrnému kolektivu jsem mohl i přes to dál pracovat jako vedoucí pracovník skupiny RTN ještě další dva roky.

Navázali jsme spolupráci s národním podnikem Biogena, farmakologickým a farmakognosickým ústavem doc. Dr. Raškové i s týmy profesorů Dr. Šuly, Dr. Švába a Dr. Jedličky a na II. interní klinice prof. MUDr. Vančury proběhlo další klinické testování preparátů RTN.

Po zrušení “starého” národního podniku Biogena, vznikla rozdělením Spojených Farmaceutických Závodů n.p., Biogena nová, pod kterou přešel i Závod 15 EKO. Díky dlouholetému spolupracovníku naší firmy Zdeňku Blažkovi, pod ní vznikl Výzkumný ústav léčivých rostlin, který pokračoval v práci na projektu RTN. Po něm ústav vedl další člen týmu RTN, MUC. Bedřich Doležel. V ústavu jsem působil, až do mého odchodu do předčasného invalidního důchodu, jako pomocná síla v laboratoři.


Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 © 2018 - 2022 EkoRTN s.r.o. |  provozuje Evymo s.r.o.