Lyastin

Podstatou preparátu je účinný komplex fosfolipidních a lipoproteidních látek, jež jsou ve vodném roztoku jako stabilní koloidy. 

Příprava Lyastinu probíhá specifickým způsobem ze sušené hovězí krve postupným uvolňováním látek za dlouhodobého působení alkoholu. Výsledný filtrát se po vyčištění konzervuje, mrazí a následně ředí pro zajištění optimální koncentrace zásobního roztoku pro další výrobu.

EkoRTN s.r.o., Rychlý kontakt: +420723940666, Ocelářská 1065/13, Praha 19000

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

překládáno za pomoci Microsoft AI