Průmyslová výroba preparátů RTN

Od začátku 60.let jsou preparáty Retisin, Lyastin, Silexil, Floristen mitte a Floristen Forte průmyslově vyráběny v n.p. Spofa. 

paliativní prostředek u lidské rakoviny a anabolikum

ke zlepšení trofiky nedokrevné tkáně, Buergerovy choroby, obliterující atherosklerozy, po omrzlinách

léčení arthros všech lokalizací

protizánětlivě působící prostředek u chronických proliferativních/bujících zánětů, gynekologických, žil, pankreatitid

I přes podporu odborné veřejnosti, zejména u preparátu Floristen, došlo v rámci "Akce Mars" v sedmdesátých letech k ukončení výroby všech preparátů RTN. V té době se s posledními členy týmu RTN, Dr. Bedřichem Doleželem a MUDr. Gabrielem Urbánkem seznamuje PhDr. Zdeněk Rejdák. Nově posílenýtým stojí za vznikem přípravku Juvenil/Imuregen na základě preparátu RTN33 (Retisin), patentovaným pod VŠCHT Praha.

Po odchodu MUC. Bedřicha Doležela z Výzkumného ústavu přírodních léčiv (1), se další výzkum přesouvá na Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a následně pod Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. 

  • (1) VÚLERO, později Výzkumný ústav přírodních léčiv – VÚPL, nakonec začleněn do Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 © 2018 - 2022 EkoRTN s.r.o. |  provozuje Evymo s.r.o.