Průmyslová výroba preparátů RTN

Od začátku 60.let jsou preparáty Retisin, Lyastin, Silexil, Floristen mitte a Floristen Forte průmyslově vyráběny a distribuovány v rámci celé republiky. 

K ukončení výroby jednotlivých léků v rámci "Akce Mars" došlo v sedmdesátých letech. 

Na konci sedmdesátých let se s posledními původními dvěma členy týmu MUC. Bedřichem Doleželem a MUDr. Gabrielem Urbánkem seznamuje PhDr. Zdeněk Rejdák, prezident Mezinárodní asociace pro psychotronický výzkum, který iniciuje poskytnutí preparátů RTN pro další výzkum do USA (Cancer.gov - Bethseda). Předseda partnerské organizace pracoval pro CIA a informace o registraci žádného těchto výrobků nejsou doložitelné.

Po odchodu MUC. Bedřicha Doležela z Výzkumného ústavu přírodních léčiv (VÚLERO, později Výzkumný ústav přírodních léčiv – VÚPL, byl nakonec začleněn do Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii) "do důchodu", se další výzkum přesouvá z Psychiatrické kliniky na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, na které působil Zdeněk Rejdák, pod Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. 

paliativní prostředek u lidské rakoviny a anabolikum

ke zlepšení trofiky nedokrevné tkáně, Buergerovy choroby, obliterující atherosklerozy, po omrzlinách

léčení arthros všech lokalizací

protizánětlivě působící prostředek u chronických proliferativních zánětů, gynekologických, žil, pankreatitid

EkoRTN s.r.o., Rychlý kontakt: +420723940666, Ocelářská 1065/13, Praha 19000

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

překládáno za pomoci Microsoft AI