Silexil

Podstatou preparátu je účinný komplex fosfolipidních a lipoproteidních složek, které jsou ve vodném roztoku jako stabilní koloidy. 

Příprava Silexilu probíhá specifickým způsobem z vnitřností studenokrevných, postupným uvolňováním látek za dlouhodobého působení alkoholu. Vzniklý filtrát se po vyčištění konzervuje a následně ředí pro zajištění optimální koncentrace zásobního roztoku pro další výrobu.

EkoRTN s.r.o., Rychlý kontakt: +420723940666, Ocelářská 1065/13, Praha 19000

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

překládáno za pomoci Microsoft AI