Patentová ochrana

Pro nezájem národního podniku SPOFA o patentování výroby tkáňových preparátů RTN podávají MUC. Bedřich Doležal, MUDr. Gabriel Urbánek a PhDr. Zdeněk Rejdák patentovou přihlášku č. 1981-5343 u Úřadu průmyslového vlastnictví na "Způsob výroby tkáňového preparátu".

Juvenil
O čtyři roky později, tým ve složení MUC. Bedřich Doležel, Ing. František Andrs, Dr. Zdeněk Rejdák, MUDr. Gabriel Urbánek, MUDr. Ivan Helfert, CSc podávají přihlášku k autorskému osvědčení AO2498 (nebylo uděleno.) na „Regeneračně preventivní přípravek do nápoje a způsob jeho výroby“, který je k dispozici jako prostředek pro urychlení regenerace buněk při onkologické léčbě. 

Výrobek Juvenil je testován v Sovětském svazu a doporučen na další zkoumání pro pacienty ozářené po výbuchu černobylské elektrárny v roce 1986.  


Imuregen
Kvůli komplikacím s registrací ochranné známky názvu Juvenil, dochází k přejmenování výrobku na „Imuregen“. 

Nový tým okolo Imuregenu pod VŠCHT Praha, navázal spolupráci s Jednotou Hronov, která později zastupuje ostatní výrobce při jednání s autory vynálezu, pro potřeby výroby a distribuce přípravku, o který byl zájem v Itálii, Rakousku, NSR, Spojených Státech a Sovětském Svazu. 

Na značku Imuregen získala v období Sametové revoluce ochranou známku Jednota Hronov a projekt změnou režimu končí, když většina zúčastněných z týmu na VŠCHT Praha využívá možnost začít samostatně podnikat.

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 © 2018 - 2022 EkoRTN s.r.o. |  provozuje Evymo s.r.o.