Patentová ochrana

Pro nezájem národního podniku SPOFA o patentování výroby tkáňových preparátů RTN podávají MUC. Bedřich Doležal, MUDr. Gabriel Urbánek a PhDr. Zdeněk Rejdák patentovou přihlášku č. 1981-5343 u Úřadu průmyslového vlastnictví na "Způsob výroby tkáňového preparátu".

O čtyři roky později, tým ve složení MUC. Bedřich Doležel, Ing. František Andrs, Dr. Zdeněk Rejdák, MUDr. Gabriel Urbánek, MUDr. Ivan Helfert, CSc získává autorské osvědčení AO2498 na „Regeneračně preventivní přípravek do nápoje a způsob jeho výroby“, který je k dispozici jako prostředek pro urychlení regenerace buněk při onkologické léčbě. Je testován i v Sovětském svazu a doporučen na další zkoumání pro pacienty ozářené po výbuchu černobylské elektrárny v roce 1986. 

Kvůli komplikacím s registrací ochranné známky pracovního názvu Juvenil, dochází k přejmenování komerčního výrobku na „Imuregen“.

Nový tým okolo Imuregenu prostřednictvím VŠCHT navázal spolupráci s Jednotou Hronov, která později zastupuje ostatní výrobce při jednání s autory vynálezu, pro potřeby výroby a distribuce přípravku, o který byl zájem v Itálii, Rakousku, NSR, Spojených Státech nebo Sovětském Svazu. 

Ještě před převratem dochází k registraci ochranné známky Imuregen Jednotou Hronov. Projekt podporovaný z nejvyšších politických kruhů bere za své změnou režimu a mladší členové týmu začínají samostatně podnikat. 

EkoRTN s.r.o., Rychlý kontakt: +420723940666, Ocelářská 1065/13, Praha 19000

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

překládáno za pomoci Microsoft AI