RTN po sametové revoluci

Do roku 1991 probíhá spolupráce s Bedřichem Doleželem, který zůstává na VŠCHT a jednotlivými výrobci, se kterými jsou podepsané smlouvy ještě před převratem. 

Zdeněk Rejdák spolu s Františkem Andrsem žádají o nový patent na „Způsob biotechnologické výroby prostředku pro harmonizaci fyziologických procesů v organismu“ a pod firmou Natim a.s. / Juwima a.s. (dnes JUWITAL s.r.o.) začínají vyrábět nový preparát svým výrobním postupem. 

MUC. Bedřich Doležel podává přihlášku patentu na „Preventivní posilující a protisklerotický prostředek a způsoby jeho výroby“ v průmyslové produkci. 

V roce 1998 získává ochranou známku i s výrobním provozem od Jednoty Hronov společnost UNIREGEN s.r.o. (od roku 2000 IMUREGEN s.r.o.), která tím zachraňuje jedno z nejlépe vybavených pracovišť pro průmyslovou výrobu ve velkém a pokračuje ve výrobě přípravku z živočišné tkáně. V roce 2019 s produkty vstupuje na trh ve Spojených Státech. 

V devadesátých letech byly s přípravky Juwim i Imuregen spojeny různé kontroverze, přičemž podle některých zdrojů lze vážně pochybovat o jejich léčebných účincích. V roce 2019 byla publikována česká výzkumná práce financovaná Ministerstvem Obrany České Republiky, kdy byl s pozitivním výsledkem zaznamenán cytotoxický účinek extraktu a jeho příznivý vliv na rychlost generování buněk. Odvozené preparáty jsou v současnosti dostupné jako doplněk stravy ke zvýšení imunity a regenerace organismu.


www.imuregen.cz

www.juwital.cz

EkoRTN s.r.o., Rychlý kontakt: +420723940666, Ocelářská 1065/13, Praha 19000

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

překládáno za pomoci Microsoft AI