RTN po sametové revoluci

Do roku 1991 spolupracuje Bedřich Doležel s VŠCHT a jednotlivými výrobci se kterými jsou podepsané smlouvy ještě před změnou režimu. V roce 1995 podává přihlášku patentu na „Preventivní posilující a protisklerotický prostředek a způsoby jeho výroby“ v průmyslové produkci.

Zdeněk Rejdák a František Andrs žádají o patent na „Způsob biotechnologické výroby prostředku pro harmonizaci fyziologických procesů v organismu“ a začínají vyrábět Juwim® pod firmou Natim a.s. / Juwima a.s., dnes JUWITAL s.r.o., i varianty přípravku z kvasnic.

V roce 1998 získává ochranou známku Imuregen® i s výrobním provozem od Jednoty Hronov společnost UNIREGEN s.r.o. (od roku 2000 IMUREGEN s.r.o.), a zachraňuje tak pracoviště, navržené Bedřichem Doleželem ve spolupráci se Státním výzkumným ústavem sklářským, pro průmyslovou výrobu. Imuregen je dnes také dostupný pod původním názvem odkazujícím k historii týmu RTN z VŠCHT, značkou Juvenil firmy Imuregen.

Státní výzkumný ústav sklářský (SVÚS/Farmax) přichází v roce 1998 na trh s přípravkem Preventan® s obsahem Juwimu. Později s vlastní látkou ProteQuine® a bovinním laktoferinem. 

V devadesátých letech byly s přípravky Juwim i Imuregen spojeny různé kontroverze, přičemž podle některých zdrojů lze vážně pochybovat o jejich léčebných účincích. 

V roce 2019 byla publikována česká výzkumná práce financovaná Ministerstvem Obrany České Republiky, kdy byl s pozitivním výsledkem zaznamenán cytotoxický účinek extraktu Imuregen a jeho příznivý vliv na rychlost generování buněk. Odvozené preparáty jsou v současnosti dostupné jako doplněk stravy ke zvýšení imunity a regenerace organismu.

Imuregen / Juvenil
www.imuregen.shop / 
www.juvenil.cz

Juwim
www.juwital.cz

SVUS Pharma / Preventan
www.farmax.cz

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 © 2018 - 2022 EkoRTN s.r.o. |  provozuje Evymo s.r.o.