Floristen

Preparát obsahuje zejména žlutá a červená barviva, jejichž hlavní podíl tvoří tkzv. amorfní červeň.

Příprava Floristenu probíhá specifickým způsobem z Třezalky tečkované postupným uvolňováním látek za působení alkoholu. Výsledný produkt je v poslední fázi převeden do vody a následně se ředí pro zajištění optimální koncentrace zásobního roztoku pro další výrobu.

EkoRTN s.r.o., Rychlý kontakt: +420723940666, Ocelářská 1065/13, Praha 19000

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

překládáno za pomoci Microsoft AI