Eko, chemicko-farmaceutická továrna Dr. Mr. Bohumír Rakušan a spol.

Nová firma Eko, chemicko-farmaceutická továrna Dr. Mr. Bohumír Rakušan a spol. (V.O.S.) vzniká přejmenováním Eko, chemicko-farmaceutická továrna Ph.Mr. E. Kolář a Dr. Mr. B. Rakušan po odkoupení zbývajícího podílu od PhMr. Emanuela Koláře manželi Rakušanovými. 

Pro potřebnou modernizaci provozu musí dojít k navýšení základního jmění firmy a tak majitelé vkládají veškeré prostředky a získávají i řadu výpůjček. Bezmála 4 milióny Kč pomáhají firmě k výraznému posunu vpřed. Vybavují se nově biologické laboratoře, údržbářské dílny, pracovní haly, rozšiřuje se balírna léků a kanceláře do předního domu. Ve dvoře jsou nové sklady. 

Naši zaměstnanci mohou čerpat různé výhody, mezi které patří i podíl na zisku firmy. Zajišťujeme všem zaměstnancům zdravotnickou péči a pravidelné lékařské prohlídky na fakultě Pracovního lékařství u prof. MUDr. Teissingera. Zaměstnanci firmy mohou získat také příspěvky ke svatbě nebo narození dítěte, odměnu za léta strávená ve firmě apod. Máme také dvě volejbalová družstva, která háji naše barvy ve Frágnerově poháru, vlastní orchestr, který vede František Kříž nebo kuželkářský tým, co soupeří s ostatními výrobci léčiv v námi pořádaném klání. Kabiny na Schwarcemberském ostrově jsou pak ideální místo k relaxaci zaměstnanců i jejich rodin a sportovnímu vyžití všech Ekováků. 

Tým RTN pracuje ve složení RNDr. PhMr. Bohumír Rakušan, otec a syn MVDr. Osvald a MUDr. Karel Zíchovi, RNDr. Alois Vystrčil, MUDr. Gabriel Urbánek,  MUC. Bedřich Doležel a Dr. Mr. Jaroslav Fanta. S naší firmou spolupracují na výzkumu také největší odborníci mladé republiky. Doc. Dr. Zdeněk Blažek, Jindřich Rokl, který je naším výzkumným i kreativním ředitelem, doc. Dr. R. Zadina nebo Dr. Jar. Chmelař, doc. Dr. Herfort, doc. Dr. Jar. Hladík, Antonín Jungmann i další. S podnikem Eko Rakušanových spolupracují také, Dr. Josef Winn nebo Antonín Roubíček. 

Klinické ověření preparátů RTN
Podařilo se bezpečně prokázat, že všechny preparáty RTN jsou netoxické a bez nežádoucích vedlejších účinku. Testy na zvířatech tak končí a začíná klinické ověřování preparátů na II. interní klinice kardiologie a angiologie prof.dr. Antonína Vančury v Praze a dalších lékařských pracovištích po celé republice. Výsledky jsou uveřejněny v odborných časopisech. Z výzkumu RTN vzniká několik finálních přípravků, RTN33, RTN75, RTN102, RTN112, RTN114, RTN118, RTN119, RTN121, RTN122(k), RTN134, RTN140.

Nejlepší výsledky s preparáty máme u gynekologických zánětů, obliterujících tepenných chorob a artrózy. 

Naše firma má pro vybrané preparáty RTN registrované ochranné známky na komerční názvy LYASTIN, RETISIN a SILEXIL.

Dosahujeme v přepočtu ročního obratu skoro 40 mil dolarů a tak místo zařazení pod Chemické závody se z firmy stává samostatný závod Eko v národním podniku SPOFA, nadále pod vedením  Bohumíra Rakušana.


Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 © 2018 - 2022 EkoRTN s.r.o. |  provozuje Evymo s.r.o.