Věnujeme se původnímu výrobnímu programu firmy Eko, zejména řadě přípravků RTN, zaměřených na pomoc při chronických obtížích. Využíváme dnešní technologie a inovativní přístupy v humanitních i technických oborech pro ověření původní české práce kolektivu okolo RNDr. Ph.Mr. Bohumíra Rakušana.

EkoRTN s.r.o., Rychlý kontakt: +420723940666, Ocelářská 1065/13, Praha 19000

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

překládáno za pomoci Microsoft AI