V EkoRTN je naším cílem využití výsledků Programu RTN spolu s inovativními směry v humanitních i technických oborech. Podporujeme bezbariérovou komunikaci, vytváření obchodních příležitostí a výměnu informací mezi institucemi, výzkumníky, výrobními společnostmi a dalšími zájemci o péči o zdraví.

EkoRTN s.r.o., Rychlý kontakt: +420723940666, Ocelářská 1065/13, Praha 19000

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

překládáno za pomoci Microsoft AI