V roce 1940 Chemicko-farmaceutická továrna Eko vyvinula pod vedením RNDr. PhMr. Bohumíra Rakušana základní preparáty RTN. Biologicky aktivní komplexy s imunomodulačním účinkem, k léčbě chronických degenerativních chorob.  

EkoRTN je soukromá biotechnologická firma se sídlem v Praze a výzkumným pracovištěm v Ústí nad Labem. Věnujeme se především výzkumu a standardizaci u výroby potenciálních léčiv a podpůrných prostředků z přírodních tkání, zejména originálních preparátů Lyastin®, Retisin®, Floristen® a Silexil®.

Naším cílem je stanovení a registrace účinných látek a složení uvedených komplexů díky vědeckému pokroku a pokračovat tak v práci původních autorů vynálezu. Program RTN je chráněn výrobním know-how a obchodní známkou RTN®.

EkoRTN s.r.o., Rychlý kontakt: +420723940666, Ocelářská 1065/13, Praha 19000

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 © 2021 EkoRTN s.r.o.