Při přípravě preparátů vycházíme ze zkušeností a znalostí členů původního týmu RTN o specifických komplexech látek a jejich použití.

Doplněné o aktuální výzkum jednotlivých účinných látek je toto know-how výchozím datasetem pro cílené využití preparátů RTN.

  Online studie

  Samostatnou oblastí výzkumu a vývoje je technologická platforma, která má poskytnou spolupracujícím členům podporu k výzkumu a hodnocení preparátů RTN v praxi.

  Základní set preparátů RTN

  Využití dostupných analytických možností na jednotlivých vzorcích a provedených klinických studiích spolu s historickými poznatky týmu RTN a dalšími relevantními informacemi, je základem pro cílené využití jednotlivých látek komplexů jako přirozených modulátorů imunitního systému.

  • Balení
   • 30ml lékovka s kapátkem
   •   2ml ampule (na vyžádání)

  Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

   © 2018 - 2022 EkoRTN s.r.o. |  provozuje Evymo s.r.o.