ReinvenTed ImmuNology

Hlavním zaměřením kolektivu spolupracovníků RTN (RNDr. Ph.Mr. B. Rakušan, Ph.Mr. J. Fanta, MVDr. O. Zicha, MUDr. Gabriel Urbánek, MUDr. K. Zicha, MUC. B. Doležel, RNDr. A. Vystrčil), sdruženého kolem chemicko-farmaceutické továrny EKO - Bohumír Rakušan & spol. v Praze, byl vývoj preparátů k léčbě některých chronických degenerativních chorob. 

Přípravky RTN - klikněte na obrázek pro další informace

V období 1938-1946 jmenovaný kolektiv pracoval především na izolaci látek, působících na nádorové buňky. Po řadě pokusů na zvířatech a dobrovolnících se kolektivu podařilo vyvinout několik účinných tkáňových preparátů, které rozrušují nádorové buňky a nepůsobí přitom rušivě na buňky normální. 

Všechny preparáty byly nadále uváděny pod jednotným označením RTN a od roku 1947 byly testovány na řadě klinik a nemocnic. Bylo potvrzeno, že jsou zcela netoxické a nemají ani při dlouhodobém podávání nežádoucí vedlejší účinky.

Preparáty RTN33 a RTN122 mohou být aplikovány samostatně nebo v kombinaci s dalšími preparáty. RTN33 s preparátem RTN118 nebo RTN118F a RTN 122 buď s RTN119, RTN134 nebo RTN75. Preparát RTN122K je kombinací RTN122 a RTN140. Preparáty posilují přirozené obranné mechanizmy. Nepůsobí rušivě na zdravé buňky, slouží pro efektivní přenos kyslíku, zlepšují prokrvení a regenerativní schopnost tkání a jejich výživu.

Retisin (RTN33) je ethanolický extrakt hovězí tkáně, stejně jako RTN122 nebo RTN75. Lyastin (RTN102) je ethanol-etherový extrakt z hovězí tkáně. Silexil (RTN121) je ethanolový extrakt z vnitřností studenokrevných. Floristen (RTN118/RTN118F) je připraven z Třezalky tečkované extrakcí ethanolem. Přípravky RTN119, RTN134 jsou připravené extrakcí včelího medu ethanolem.

Retisin, Floristen, Lyastin a další extrakty byly široce testovány v experimentech s použitím různých experimentálně vyvolaných nemocí na experimentálních zvířecích modelech (myši, krysy, morčata a králíci), jakož i v klinické praxi. Klinické testování odhalilo pozitivní účinky testovaných přípravků a bylo by možné je použít jako léčiva pro podpůrnou terapii.

EkoRTN s.r.o., Rychlý kontakt: +420723940666, Ocelářská 1065/13, Praha 19000

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

překládáno za pomoci Microsoft AI