REINVENTED IMMUNOLOGY

Preparáty Retisin (RTN33) a Introsin (RTN122/122K) jsou aplikovány pro zajištění diferenciovaného účinku samostatně nebo v kombinaci s doplňujícím preparátem. RTN33 s preparáty řady Floristen (RTN118), RTN 122 s RTN119 a RTN134/140 nebo RTN75 a preparáty řady Floristen (RTN118) v kombinaci s preparátem Lyastin (RTN102). 


Preparáty RTN jsou zcela netoxické a nemají ani při dlouhodobém podávání nežádoucí vedlejší účinky.

V rámci moderních laboratorních studií byly potvrzeny závěry práce týmu RTN k některým preparátům, zejména jejich posilující vliv na přirozené obranné mechanizmy. Nepůsobí rušivě na zdravé buňky, slouží pro efektivní přenos kyslíku, zlepšují prokrvení a regenerativní schopnost tkání a jejich výživu. 

Retisin, Floristen, Lyastin a Silexil byly v minulosti testovány v experimentech s použitím různých experimentálně vyvolaných nemocí na experimentálních zvířecích modelech (myši, krysy, morčata a králíci) a v rámci klinických studií v bývalém Československu na řadě klinik a nemocnic. Od roku 1961 byly přípravky dostupné v rámci veřejné zdravotní péče. Tato data jsou základem pro zacílení randomizované dvojitě zaslepené studie organizované RTN Therapeutics, zaměřené na využití potravinových doplňků RTN při léčbě chronických degenerativních chorob.

Pokud má vaše pracoviště zájem o zapojení do studie, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Pro zapojení do studie se obraťte na svého lékaře.

Širokou veřejnost můžeme alespoň upozornit na komerčně dostupné přípravky odvozené z preparátu Retisin, které vznikly díky spolupráci zástupců uvedených stran na projektu Juvital/Imuregen s týmem RTN pod VŠCHT Praha před rokem 1989. (Imuregen/Juvenil, Juwital/Juwim, Preventan/ProteQuine). Žádný z uvedených preparátů neodpovídá certifikaci "Approved by Eko" dle originálních preparátů RTN. Nepřejímáme žádnou zodpovědnost, pokud se rozhodnete uvedené přípravky užívat.

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 © 2018 - 2022 EkoRTN s.r.o. |  provozuje Evymo s.r.o.