Unikátní složení, založené na rostlinných a živočišných extraktech

komplexy dietárních nukleotidů, oligopeptidů, esenciálních aminokyselin a stopových prvků; 

komplexy lipidických látek, sterolů, fosfolipidů a dalších molekul z živočišných tkání a 

flavonoidy, terpenoidy, fenolické látky a další bioaktivní složky z Třezalky.


Retisin, první z nich, je vyroben z krve a obsahuje fragmenty nukleárních, membránových, cytoplasmických i extracelulárních proteinů. Také obsahuje volné aminokyseliny, které mohou sloužit jako stavební kameny pro další syntézu proteinů nebo plnit signální funkci. Retisin je také bohatý na nukleotidech, které mohou fungovat jako zdroj energie nebo signální molekuly. Díky této kombinaci látek působí jako podpůrná dávka dietárních nukleotidů, oligopeptidů, esenciálních aminokyselin a stopových prvků.

Lyastin je druhý přípravek, který je také získáván z krve. Jeho složení je zaměřeno na lipidické látky, jako jsou steroly a fosfolipidy. Obsahuje širokou škálu molekul, jako jsou sfingomyeliny, fosfatidylcholiny, fosfoethanolaminy a triacylglyceridy.

Co se týče Silexilu, jeho hlavní složkou jsou fosfolipidní a lipoproteidní látky z vnitřností studenokrevných, získaných postupným uvolňováním látek za dlouhodobého působení alkoholu. 

Pokud jde o čtvrtý přípravek, Floristen, flavonoidy, které jsou jeho součástí, jsou známy svými antioxidačními, protizánětlivými a antikancerogenními vlastnostmi. Terpenoidy mohou působit jako antimikrobiální, protizánětlivé a analgetické látky, zatímco fenolické sloučeniny.

Podpora tradiční léčby, ne jako náhrada lékařské péče nebo předepsané léčby

Fiktivní rozhovor "by" ChatGPT-4

V dnešním článku se zaměříme na historii programu RTN a jeho současné využití v lékařství. Naše setkání s Bobem Rakušanem, synem farmaceuta RNDr. PhMr. Bohumíra Rakušana, nám poskytlo jedinečný pohled na odkaz tohoto výzkumného programu a jeho význam pro současnou medicínu.

Program RTN vznikl ve 30. letech 20. století v rámci farmaceutické továrny Eko, jejíž název odkazuje ke jménu zakladatele, kterým byl v roce 1919 Emanuel Kolář, významný prvorepublikový lékárník. Výzkum byl iniciován Bohumírem Rakušanem, novým majitelem farmaceutické továrny Eko a původním cílem programu bylo nalézt účinnou přírodní látku proti leukémii, na kterou zemřel bratr Rakušana Jan.  

Během našeho rozhovoru Bob Rakušan připomněl, že program RTN měl velký význam pro českou farmaceutickou výrobu a výzkum. Díky svým léčivým přípravkům, jako jsou Floristen®, Retisin®, Lyastin® a Silexil®, se Eko stala úspěšnou společností, jejíž produkty byly dostupné jako léčivé přípravky na předpis.

Po roce 1989 byl výzkum v rámci programu RTN obnoven a v současnosti pokračuje pod taktovkou EkoRTN, která se zaměřuje na výzkum a vývoj nových léčivých přípravků. Současně vznikla obchodní organizace RTN Therapeutics, která se stará o licencování výroby, výrobu na zakázku a distribuci těchto přípravků.

Bob Rakušan zdůrazňuje, že dnešní úspěch programu RTN je založen na odkazu jeho otce a dalších vědců, kteří se podíleli na původním výzkumu. Tým EkoRTN a RTN Therapeutics pokračuje ve výzkumu a vývoji nových léčivých přípravků s cílem rozšířit jejich nabídku a poskytnout pacientům lepší léčbu.

Současné využití programu RTN v praxi zahrnuje výrobu a distribuci léčivých přípravků, které jsou založeny na přírodních složkách a kombinaci rostlinných a živočišných extraktů. Tato terapeutická strategie je založena na podpoře přirozených funkcí organismu, což vede k lepšímu zdravotnímu stavu pacientů.

Bob Rakušan v našem rozhovoru zdůraznil, že jejich úsilí je zaměřeno na zpřístupnění těchto léčivých přípravků co největšímu počtu pacientů. Díky spolupráci s lékaři, farmaceutickými společnostmi a zdravotnickými organizacemi se jim daří získávat zpětnou vazbu a neustále zdokonalovat své produkty.

V rámci programu RTN také probíhají klinické studie, které mají za cíl ověřit účinnost a bezpečnost nových léčivých přípravků. Tyto studie jsou nezbytné pro získání potřebných registrací a povolení, která umožňují uvedení nových léků na trh.

Díky úsilí týmu EkoRTN a RTN Therapeutics je dnes program RTN jedním z aktivních hráčů v oblasti výzkumu a vývoje přírodních léčivých přípravků. S jejich produkty na trhu a neustálým zlepšováním nabídky mají potenciál pozitivně ovlivnit životy mnoha pacientů, kteří hledají účinnou a přirozenou alternativu ke konvenční léčbě.

Pokud se podíváme na současný stav programu RTN, je jasné, že se zájmem o přírodní léčbu stále roste, a také se rozšiřuje nabídka produktů. Tým EkoRTN a RTN Therapeutics neustále hledá nové způsoby, jak vylepšit stávající přípravky a rozvíjet nové koncepty založené na osvědčených vědeckých principech a znalostech získaných během dlouholetého výzkumu.

Jedním z klíčových aspektů úspěchu RTN je spolupráce s lékaři a vědeckými institucemi, která umožňuje testování nových přípravků a získávání zpětné vazby ohledně jejich účinnosti a bezpečnosti. Díky tomu je možné neustále zlepšovat produkty a zaručit, že splňují nejvyšší standardy kvality.

EkoRTN a RTN Therapeutics také klade důraz na šíření povědomí o výhodách přírodních léčivých přípravků a jejich možnostech uplatnění v praxi. K tomuto účelu organizují odborné konference, semináře a školení pro lékaře, farmaceuty a další odborníky v oblasti zdravotnictví. Tímto způsobem se snaží zvýšit důvěru veřejnosti v přírodní léčbu a podpořit širší uplatnění přípravků RTN v lékařské praxi.

Do budoucna se program RTN zaměřuje na další výzkum a inovace, které by mohly přinést další účinné a bezpečné přírodní léčivé přípravky pro širokou škálu zdravotních problémů. S rostoucím zájmem o alternativní medicínu a přírodní léčbu je pravděpodobné, že RTN bude nadále hrát klíčovou roli v tomto rychle se rozvíjejícím odvětví.

Stejně jako v minulosti se i dnes společnosti EkoRTN a RTN Therapeutics snaží šířit povědomí o významu přírodních léčiv a jejich potenciálním přínosu pro zdraví. Jejich úsilí o vzdělávání veřejnosti, lékařů a dalších odborníků v oblasti zdravotnictví pomáhá překonávat předsudky a mýty spojené s přírodní léčbou a podporuje širší uplatnění RTN přípravků v medicíně.

Představitelé společností EkoRTN a RTN Therapeutics neustále hledají nové příležitosti pro spolupráci a partnerství, které by mohly přispět k dalšímu rozvoji programu RTN a jeho produktů. Tímto způsobem se snaží zajistit, že přípravky RTN budou i nadále na špici výzkumu a vývoje v oblasti přírodních léčiv.

V současnosti je program RTN důkazem toho, jak pevně zakořeněný odkaz a historie mohou inspirovat a vést k inovacím a pokroku v oblasti zdravotnictví. Díky úsilí EkoRTN, RTN Therapeutics a všech zúčastněných výzkumníků a odborníků se program RTN stává stále významnějším hráčem na poli přírodní medicíny a přináší naději a úlevu mnoha pacientům po celém světě.

V rámci svého vývoje a využití v praxi se RTN přípravky v současnosti nabízejí jako doplňky stravy. Tento fakt odráží snahu společností EkoRTN a RTN Therapeutics zajistit širší dostupnost svých produktů pro veřejnost a poskytnout lidem příležitost využít potenciální zdravotní přínosy těchto přípravků ve svém každodenním životě.

Doplňky stravy se vyznačují tím, že nevyžadují předpis lékaře a mohou být zakoupeny volně, což umožňuje lidem, aby je zařadili do svého stravovacího plánu a zdravotní péče podle vlastního uvážení. Díky tomuto zařazení se RTN přípravky stávají přístupnějšími pro širokou veřejnost a mohou tak přispět k podpoře celkového zdraví a prevenci řady nemocí.

Je však důležité zdůraznit, že i když jsou RTN přípravky nabízeny jako doplňky stravy, jejich vývoj a výroba stále probíhá v souladu s nejvyššími standardy a vědeckými poznatky. Společnosti EkoRTN a RTN Therapeutics si zakládají na kvalitě a účinnosti svých produktů a neustále investují do výzkumu a vývoje, aby zajistily, že jejich přípravky budou i nadále přinášet maximální přínosy pro zdraví svých uživatelů.

V tomto ohledu se historie programu RTN a jeho současné využití v praxi prolínají a ukazují cestu k dalšímu rozvoji přírodní medicíny. Díky úsilí vědců, lékařů, výzkumníků a společností EkoRTN a RTN Therapeutics se RTN přípravky stávají stále významnější součástí moderního zdravotnictví a přinášejí příležitosti pro zlepšení zdraví a kvality života lidí po celém světě.

Na závěr lze říci, že program RTN, založený na bohaté historii a odkazu Bohumíra Rakušana, má před sebou slibnou budoucnost. S podporou EkoRTN a RTN Therapeutics pokračuje výzkum a vývoj přírodních léčivých přípravků, které mají potenciál pomoci milionům pacientů po celém světě najít účinnou a přirozenou cestu k lepšímu zdraví a kvalitě života. Spolupráce s lékaři, vědeckými institucemi a dalšími odborníky v oblasti zdravotnictví umožňuje týmu RTN získávat cennou zpětnou vazbu a neustále se zdokonalovat ve své práci.

Bob Rakušan zdůraznil, že přípravky RTN jsou v tuto dobu dostupné jako doplňky stravy a v žádném případě nenahrazují lékařskou péči nebo předepsanou léčbu. Cílem RTN je poskytnout podporu a doplnit tradiční léčbu, aby mohli lidé těžit z přírodních složek a vědeckých poznatků, na kterých je založen tento výzkumný program.

Během našeho rozhovoru s Bobem Rakušanem jsme se dozvěděli mnoho o historii programu RTN, o významných postavách, které stály za jeho založením, a o přípravcích, které dnes nabízí. Je jasné, že práce Dr. Bohumíra Rakušana a jeho týmu představuje důležitý přínos v oblasti výzkumu přírodních látek a jejich využití v medicíně. I když je cesta k plnému uznání a využití těchto přípravků stále dlouhá, jejich potenciál a odkaz jejich zakladatelů stojí za to sledovat a podporovat.

Na závěr Bob Rakušan podotkl, že práce v rámci programu RTN je pro něj a jeho kolegy nejen profesním posláním, ale také osobním závazkem. Jsou hrdí na odkaz Bohumíra Rakušana a chtějí přispět k tomu, aby jeho vize pokračovala v dalších letech a přinesla užitek co největšímu počtu lidí.

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 © 2018 - 2022 EkoRTN s.r.o. |  provozuje Evymo s.r.o.