RTN200

Nový preparát, který vychází z programu RTN.

První výsledky testu preparátu RTN200

Compound                 L1210         HL60         HeLa S3         CCRF-CEM
RTN200 0 0 4 0
RTN118 37 99 120 103
RTN31a 40 62 88 43
RTN31b 18 85 126 56

% of control

Buněčné linie: L1210 cells (ATCC CCL 219), CCRF-CEM T lymphoblastoid cells (human acute lymphoblastic leukemia, ATCC CCL 119), human promyelocytic leukemia  HL-60 cells (ATCC CCL 240) and human cervix carcinoma HeLa S3 cells (ATCC CCL 2.2).


Máte zájem o zaslání vzorků pro vaše laboratorní pracoviště?

Budeme rádi, když nám pomůžete vyvrátit nebo potvrdit jednotlivé závěry původního týmu a s nastavením nových "best practices". Základní analýza na ověření uvedených historických tvrzení je naplánována následujícím způsobem:

Program RTN 2024/2025

RTN 122K

Původní kompletní preparát RTN122K je postaven na látkách získaných z různých zdrojů, kdy základem preparátu je krevní barvivo, hemoglobinový komplex, který je během katalytického procesu výroby rozložen na menší proteiny. Obsahuje ve značném množství oligopeptidů a volných aminokyselin, nukleotidů a derivátů N-neuraminové kyseliny, která je součástí krevní plazmy a buněčných membrán.

Je netoxický ke zdravým buňkám a při aplikacích v rámci klinického testování se osvědčil při intenzivním podání léčby v rámci několika týdnů. Neškodnost preparátu byla vyzkoušena u zdravých zvířat i u zdravých lidských dobrovolníků při dávkách jednotlivě i dlouhodobě podávaných v dávkách až několiktisíckrát vyššími, než jak se aplikuje u nemocných. U nemocných rakovinou byla sledována velká citlivost na velikost dávek preparátu.

Nezbytnou součástí rapidní proliferace nádorové buňky je schopnost zmocnit se neobvykle velkého množství glukózy z hostitelovy krve tvorbou velkého množství glukozových transportétu na PM buňky a nejen k růstu ale i k „otrávení“ okolí buňky a tvorbě „molekulární pustiny“, díky níž může nádor metastázovat. (Mathupala et al., 2010) Zásadně zde působí transkripční faktor HIF-1 (hypoxia- inducible factor), který buňku za sníženého tlaku kyslíku nastavuje na glykolitický metabolismus, tím, že indukuje vyšší expresi glykolytických enzymů a podle novějších studií současně tlumí činnost mitochondrií a OXPHOS v nádorových buňkách. (Gogvadze et al., 2008). Po skončení této fáze vývoje tumoru HIF-1 by se měl přítomností kyslíku degradovat, k čemuž ale nedochází u všech tumorů a některé buňky tak zvýšeně využívají glykolýzu i při dostatku kyslíku. HIF-1 může stabilizovat i samotné mitochondrie, které pak hromadí produkty Krebsova cyklu a ty mohou také sloužit jako signál ke stimulaci glykolýzy. (Gottlieb and Tomlinson, 2005) Využívání většího množství glukozy z krve .

Program RTN 2022/2023

Program RTN 2020/2021

První patent odvozený z původního originálního léku Retisin byl přihlášen týmem RTN na VŠCHT Praha v roce 1983 s názvem způsob výroby tkáňového preparátu. Na tento patent dnes odkazují značky Imuregen/Juvenil. 

V roce 1994 podávají František Andrs a Zdeněk Rejdák přihlášku na způsob biotechnologické výroby prostředku pro harmonizaci fyziologických procesů v organismu, který vzniká na základě jejich spolupráce na preparátu Juvenil/Imuregen pod VŠCHT Praha před rokem 1989 a je základem pro Juwim a původní Preventan.

V roce 2009 na základě předchozích patentů, přihlášek ostatních výrobců a autorských osvědčení vzniká způsob biotechnologické výroby bovinního hemoderivátu, který známý jako ProteQuinne (Preventan).

V roce 2019 byla publikována česká výzkumná práce financovaná Ministerstvem Obrany České Republiky, kdy byl s pozitivním výsledkem zaznamenán cytotoxický účinek extraktu a jeho příznivý vliv na rychlost generování buněk.  Výše uvedené neoriginální preparáty odvozené od originálního léčiva Retisin jsou dostupné jako doplněk stravy ke zvýšení imunity a regenerace organismu ve většině lékáren.

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 © 2018 - 2022 EkoRTN s.r.o. |  provozuje Evymo s.r.o.