RTN200

Nový preparát, který vychází z programu RTN.

První výsledky testu preparátu RTN200

Compound                 L1210         HL60         HeLa S3         CCRF-CEM
RTN200 0 0 4 0
RTN118 37 99 120 103
RTN31a 40 62 88 43
RTN31b 18 85 126 56

% of control

Buněčné linie: L1210 cells (ATCC CCL 219), CCRF-CEM T lymphoblastoid cells (human acute lymphoblastic leukemia, ATCC CCL 119), human promyelocytic leukemia  HL-60 cells (ATCC CCL 240) and human cervix carcinoma HeLa S3 cells (ATCC CCL 2.2).


Máte zájem o zaslání vzorků pro vaše laboratorní pracoviště?

Budeme rádi, když nám pomůžete vyvrátit nebo potvrdit jednotlivé závěry původního týmu a s nastavením nových "best practices". Základní analýza na ověření uvedených historických tvrzení je naplánována následujícím způsobem:

Program RTN 2024/2025

Program RTN 2022/2023

RTN102

Lyastin je lipidických extrakt, účinný komplex fosfolipidních a lipoproteidních látek získaných z hovězí krve, konkrétně by se mělo jednat o glycerofosfolipidy a sfingomyeliny.

V experimentálním a klinickém výzkumu bylo zjištěno, že RTN 102 působí vasodilatačně snižováním aterosklerotických usazenin cholesterolu na periferní cévy a současně i spasmoliticky, takže zmírňuje vasospastické projevy (krize). Stimuluje oxydační pochody ve tkáních a zlepšuje porušenou trofiku ischemické tkáně. Celkově působí stimulačně a roborujícím způsobem, má tonizující účinek na CNS, takže zlepšuje celkový stav. Nejpravděpodobnější je domněnka, že po aplikaci RTN se upraví biochemické poměry v postižené tkáni ve smyslu zlepšení oxydoredukčních pochodů, pravděpodobně humorálním ovlivněním biokatalyzátorů. Lyastin má schopnost vyrovnávat poměr n-3 a n-6 mastných kyselin, zdravý poměr je 1:5 dnes je to spíše 1:20 kvůli odlišné stravě. Proto stimulační a roborující účinek, tělo bude performovat jinak když bude mít zdravý poměr těchto AK.

U těžkých trofických změn, zejména u gangrén při uvedených onemocněních, působí příznivě v kombinaci s RTN 118 forte. Tato kombinace RTN 102 a RTN 118 F, účinkující stimulačně na tkáňovou trofiku i celkově a současně i protizánětlivě, byla aplikována po řadu let, jak na II. interní klinice prof. MUDr. Vančury, tak i v Ústavu pro léčení cévních chorob v Teplicích prim. MUDr Gabriela Urbánka. Byla aplikována u pregangrén a gangrén a to bez antibiotik i bez vasodilatancí, u řady pacientů bez jakékoliv další léčby. Během 10 let byla tato kombinace přípravků zkoušena u více než 1500 nemocných, jak v uvedených ústavech a na klinice, tak i na dalších pracovištích po celé republice. Lyastin v tomto případě může pomáhat aktivací apoptózy, tedy dochází pouze k organizované buněčné smrti a ne k nekroze. Další nekrotický materiál se neakumuluje také díky fosfolipidům, které poskytují vesikuly pro uzavření infekčního nekrotické materiálu

Zlepšení tkáňové trofiky po RTN má velký význam, spočívající v prodloužení klaudikační doby, ústupu nočních ischemických bolestí nemocného a v udržení tkáně životné přes dobu hrozící nebo už rozvinuté gangrény, do chvíle, než se rozvine nebo zesílí kollaterální oběh. Jde tedy o otevření nových krevních cest. S touto krevní náplní v cévách, které dlouhou dobu neměly dostatečný přísun krve, souvisí vytvoření edémů po RTN na postižené končetině. Ty jsou někdy přechodné a rychlé – několik hodin až dnů trvající. U těžších obliterací s gangrenami trvá edém i řadu týdnů, než vymizí. Někdy až po zhojení. U gangrén RTN urychluje demarkaci (ohraničuje mrtvé tkáně od živoucí). Nemůže však zabránit postupující obliteraci, a proto se podává vedle vasodilatancíí nebo antikolagulačních prostředků, s výhodou v kombinaci s nimi nebo s jinými léčebnými metodami, zaměřenými na odstranění obliterace nebo na rychlejší rozvoj kollaterálního oběhu, např. s léčbou chirurgickou nebo lázeňskou. Působí však na zlepšení klinického obrazu i když se uvedená kombinace podává samostatně.

Dlouhodobá aplikace (několik měsíců, rok i déle) a dostatečně velké dávky obou preparátů (RTN102 s RTN118F) podmiňují úspěšnost výsledků. To platí zejména u gangrén, kde se dávkování řídí přímo vzhledem nekrotické tkáně nebo trofických defektů. Zlepšení trofiky se projevuje nejen změnou barvy, ale také nakypřením tkáně, eventuálně zvýšením sekrece z trofických defektů i z gangrén. Je třeba se proto postarat o odchod tohoto sekretu nebo hnisu. Při tomto druhu léčby se ošetřují gangrény za vlhka, nikoliv vysoušením, jako například lihovými obklady nebo zásypem. Naopak je lépe ložisko rozměkčit denními koupelemi, aby byla zajištěna mikrodrenáž ložiska s lehčím odchodem sekretu nebo hnisu. Volné nekrotické cáry nebo demarkovanou gangrénu lze brzy odstranit až ke zdravé tkáni. Defekt ošetřujeme lege artis, nejlépe mastí, či olejem RTN pro zlepšení krevního řečiště jako takového z důvodu odstranění přebytečného cholesterolu a následné lepší prokrvení orgánů a lepší dopravě metabolitů preparátu Floristen.

Program RTN 2020/2021

První patent odvozený z původního originálního léku Retisin byl přihlášen týmem RTN na VŠCHT Praha v roce 1983 s názvem způsob výroby tkáňového preparátu. Na tento patent dnes odkazují značky Imuregen/Juvenil. 

V roce 1994 podávají František Andrs a Zdeněk Rejdák přihlášku na způsob biotechnologické výroby prostředku pro harmonizaci fyziologických procesů v organismu, který vzniká na základě jejich spolupráce na preparátu Juvenil/Imuregen pod VŠCHT Praha před rokem 1989 a je základem pro Juwim a původní Preventan.

V roce 2009 na základě předchozích patentů, přihlášek ostatních výrobců a autorských osvědčení vzniká způsob biotechnologické výroby bovinního hemoderivátu, který známý jako ProteQuinne (Preventan).

V roce 2019 byla publikována česká výzkumná práce financovaná Ministerstvem Obrany České Republiky, kdy byl s pozitivním výsledkem zaznamenán cytotoxický účinek extraktu a jeho příznivý vliv na rychlost generování buněk.  Výše uvedené neoriginální preparáty odvozené od originálního léčiva Retisin jsou dostupné jako doplněk stravy ke zvýšení imunity a regenerace organismu ve většině lékáren.

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 © 2018 - 2022 EkoRTN s.r.o. |  provozuje Evymo s.r.o.