RTN200

Nový preparát, který vychází z programu RTN.

První výsledky testu preparátu RTN200

Compound                 L1210         HL60         HeLa S3         CCRF-CEM
RTN200 0 0 4 0
RTN118 37 99 120 103
RTN31a 40 62 88 43
RTN31b 18 85 126 56

% of control

Buněčné linie: L1210 cells (ATCC CCL 219), CCRF-CEM T lymphoblastoid cells (human acute lymphoblastic leukemia, ATCC CCL 119), human promyelocytic leukemia  HL-60 cells (ATCC CCL 240) and human cervix carcinoma HeLa S3 cells (ATCC CCL 2.2).


Máte zájem o zaslání vzorků pro vaše laboratorní pracoviště?

Budeme rádi, když nám pomůžete vyvrátit nebo potvrdit jednotlivé závěry původního týmu a s nastavením nových "best practices". Základní analýza na ověření uvedených historických tvrzení je naplánována následujícím způsobem:

Program RTN 2024/2025

Program RTN 2022/2023

Program RTN 2020/2021

RTN 118

Floristen je preparovaný extrakt z Třezalky tečkované (Hypericum perforatum), který obsahuje komplex přírodních účinných látek. Zejména díky Hyperforinu působí nespecificky protizánětlivě. Povzbuzuje metabolizmus a podporuje regenerativní schopnosti tkání a způsobuje v nich změny v tom smyslu, že ustupuje zánětlivá infiltrace vaziva, které vláční a zjizvené tkáně se změkčují a přitom má stimulační účin na centrální nervový systém pro obsah Hypericinu a dalších metabolitů.

Pro tyto vlastnosti se RTN 118 F osvědčil u chronických gynekologických zánětů, chronických zánětlivých infiltrátů i jako předoperační příprava zánětlivých onemocnění. Rovněž se dobře osvědčil při neurčitých bolestech v pánvi. Byl úspěšně aplikován při léčbě chronického zánětu prostaty, roztroušené mozkomíšní sklerózy, dále při chronických trombhoplebitidách a jako protizánětlivá složka při chronických zánětlivých chorobách kloubních spolu s RTN 121. U ischemických obliterujících chorob periferních tepen, zejména u trofických změn, obzvláště u gangrén se aplikuje v kombinaci s RTN 102. Při současných zánětlivých změnách peritumorózních se s výhodou aplikuje spolu s RTN 33, RTN 122 nebo RTN 122 K. Bylo pozorováno, že preparát měl vedlejší příznivý vliv na stavy po klíšťové encefalitis, po infekční hepatitis, na chronické ekzémy a psoriasu.

Přípravek byl několik let experimentálně a klinicky zkoušen, zejména na I. gynekologické klinice prof. MUDr Klause v Praze, kde vedla MUDr. Anna Lundová studii, ve které bylo přes 300 nemocných roztříděno do čtyř základních skupin podle druhu onemocnění včetně dlouhodobé sterility způsobené fixovanou dělohou v retroversi-flexi a zánětem parametria. Nebyly zaznamenány žádné komplikace místní ani celkové. Ženy, které byly dříve unaveny se cítily svěží, dobře spaly a měly lepší chuť k jídlu. Zlepšení celkového stavu bylo docíleno v 60%, ale lokální vymizení tumoru v 6% případů, částečné lokální zlepšení u 37% a bez úspěchu zůstala léčba u 57%. Ve čtvrté skupině byly nemocné, které se léčily zcela bez úspěchu déle než 2 roky pro primární či sekundární sterilitu. U této skupiny nastalo celkové zlepšení v 89% případů, a to zejména zlepšení psychického stavu nemocných. 41% žen porodilo zdravé dítě a několik z nich později rodilo opakovaně už bez léčby. Zbývající procento žen se léčilo bez úspěchu. U těžkých hysterosalpingografických zjištěných nálezů na vejcovodech sloužila léčba RTN spíše jako podpůrná nebo předoperační.

Zejména byl kladně zdůrazněn příznivý vliv na celkový stav nemocných, na úpravu jejich spánku a chuti k jídlu a na zlepšení psychického stavu. Preparát příznivě ovlivňuje psychoneurotické stavy. Osvědčuje se proto u žen, u nichž byly tyto stavy spojeny s gynekologickými obtížemi, které se projevovaly jako intenzivní bolesti v pánvi bez jakéhokoliv palpačního nálezu na pánevních orgánech. Preparát se osvědčil rovněž u žen, které přišly s obtížemi pramenícími ze sestupu poševních stěn a dělohy, u nichž bylo vedle toho palpačně zjištěno jizevnaté ztluštění parametrií nebo křížoděložních vazů.

Kontraiddikován je preparát především u TBC. Dále velmi citlivě na preparát reagují (ve smyslu zhoršení) gynekologická onemocnění vzniklá na podkladě zoonos, především u nálezů podezřelých z toxoplazmosy. Kontraindikací léčby preparátem je rovněž nepravidelné krvácení na podkladě hormonálních poruch a v klimakteriu, kde dochází k výrazné proliferaci sliznice.

Souhrnem lze říci, že Floristen působí jako dobrá tkáňová léčba, podporuje regenerativní schopnost tkání a působí všude tam, kde jde o chronické zánětlivé infiltráty nebo o degenerativní pozánětlivé stavy, nebo zánětlivé pooperační infiltrace.

První patent odvozený z původního originálního léku Retisin byl přihlášen týmem RTN na VŠCHT Praha v roce 1983 s názvem způsob výroby tkáňového preparátu. Na tento patent dnes odkazují značky Imuregen/Juvenil. 

V roce 1994 podávají František Andrs a Zdeněk Rejdák přihlášku na způsob biotechnologické výroby prostředku pro harmonizaci fyziologických procesů v organismu, který vzniká na základě jejich spolupráce na preparátu Juvenil/Imuregen pod VŠCHT Praha před rokem 1989 a je základem pro Juwim a původní Preventan.

V roce 2009 na základě předchozích patentů, přihlášek ostatních výrobců a autorských osvědčení vzniká způsob biotechnologické výroby bovinního hemoderivátu, který známý jako ProteQuinne (Preventan).

V roce 2019 byla publikována česká výzkumná práce financovaná Ministerstvem Obrany České Republiky, kdy byl s pozitivním výsledkem zaznamenán cytotoxický účinek extraktu a jeho příznivý vliv na rychlost generování buněk.  Výše uvedené neoriginální preparáty odvozené od originálního léčiva Retisin jsou dostupné jako doplněk stravy ke zvýšení imunity a regenerace organismu ve většině lékáren.

Společnost EkoRTN s.r.o., IČO: 077 29 821, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305462/MSPH, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 © 2018 - 2022 EkoRTN s.r.o. |  provozuje Evymo s.r.o.